Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2017-04-24 14:18:39

„Utrzymanie parków znajdujących się w miejscowościach: Guzice, Jędrzychów – Nowy Dwór (w obrębie placu zabaw), Kaźmierzów, Sobin, Sucha Górna, Żelazny Most, Żuków oraz w Polkowicach przy ul. Chocianowskiej”.


Ogłoszenie dodane 2017-04-24 14:18:39 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-24 14:19:01 przez Anna Begier2017-04-18 15:40:55

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Serwis oświetlenia na terenie Gminy


Ogłoszenie dodane 2017-04-18 15:40:55 przez Artur Stępień2017-04-14 12:29:46

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zabytkowego wiatraka w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-04-14 12:29:46 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-24 13:28:41 przez Anna Nowak2017-04-13 14:13:56

Drobne aranżacje zieleni


Ogłoszenie dodane 2017-04-13 14:13:56 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-21 11:48:27 przez Anna Nowak2017-04-10 12:05:29

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY:

„Serwis i eksploatacja samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej”


Ogłoszenie dodane 2017-04-10 12:05:29 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-10 12:05:49 przez Artur Stępień2017-04-05 13:34:42

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-04-05 13:34:42 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-13 12:18:56 przez Anna Nowak2017-04-05 12:34:37

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Górników w Polkowicach

 

  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(0,56MB)


Ogłoszenie dodane 2017-04-05 12:34:37 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-13 12:17:59 przez Anna Nowak2017-03-30 14:33:29

Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice”


Ogłoszenie dodane 2017-03-30 14:33:29 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-07 12:38:25 przez Anna Begier2017-03-24 15:20:33

Interwencyjne utrzymanie terenów zielonych, nieobjętych stałym utrzymaniem


Ogłoszenie dodane 2017-03-24 15:20:33 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-21 13:35:44 przez Anna Nowak2017-03-23 13:08:23

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy oświetlenia terenu przy ul. Ociosowej (dz. nr 315/131, 315/43) oraz boiska sportowego w Tarnówku (dz. nr 298)”


Ogłoszenie dodane 2017-03-23 13:08:23 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-19 12:58:37 przez Anna Begier2017-03-16 13:27:42

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy i przebudowy oświetlenia dróg gminnych i terenu na obszarach wiejskich

 

  ZMIANA TREŚCI SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)


Ogłoszenie dodane 2017-03-16 13:27:42 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-13 14:48:53 przez Anna Nowak2017-03-16 12:54:32

Sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości związanych z ich podziałami w celu ustalenia opłaty adiacenckiej”


Ogłoszenie dodane 2017-03-16 12:54:32 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-12 13:44:13 przez Anna Begier2017-03-13 13:19:46

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Górników w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-03-13 13:19:46 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-31 16:07:35 przez Anna Nowak2017-02-22 11:17:54

Utrzymanie terenów miejskich w podziale na 8 sektorów

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 t.j. z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2017 r. do godz. 12.00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2017 r. o godz. 12.30.

 Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 12.04.2017 r. do godz. 12.00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 2  - POBIERZ PLIK PDF(1,60MB)

  Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,14MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

  ZMIANA SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(0,59MB)


Ogłoszenie dodane 2017-02-22 11:17:54 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-12 14:15:02 przez Artur Stępień2017-02-04 11:00:47

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2017


Ogłoszenie dodane 2017-02-04 11:00:47 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-16 13:18:54 przez Artur Stępień2017-01-31 13:45:05

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Ogłoszenie dodane 2017-01-31 13:45:05 przez Przemysław Nowakowski
Ogłoszenie modyfikowane 2017-01-31 13:47:29 przez Przemysław Nowakowski  ROBOTY BUDOWLANE2017-04-10 07:53:55

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”, w trzech częściach – ul. Legnicka, Kmicica i Ratowników


Ogłoszenie dodane 2017-04-10 07:53:55 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-10 08:10:11 przez Artur Stępień2017-03-29 11:49:06

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”, w dwóch częściach – ulice Skrzetuskiego, Skalników i Ociosowa


Ogłoszenie dodane 2017-03-29 11:49:06 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-20 12:37:48 przez Artur Stępień2017-03-17 13:14:09

„Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach PTBS Sp. z o.o. w miejscowości Polkowice oraz Tarnówek”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 05.04.2017 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

 Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 05.04.2017 r. do godz. 11.00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,50MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,59MB)


Ogłoszenie dodane 2017-03-17 13:14:09 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-20 12:24:52 przez Anna Begier2017-03-13 12:39:50

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”, w pięciu częściach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2017 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,56MB)


Ogłoszenie dodane 2017-03-13 12:39:50 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-20 11:36:57 przez Anna Begier2017-02-22 14:13:49

„Budowa oświetlenia dróg w Jędrzychowie" w ramach zadania pn. „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy"


Ogłoszenie dodane 2017-02-22 14:13:49 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-14 11:32:46 przez Anna Nowak2017-01-20 08:38:28

Budowa socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.02.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 24.02.2017 r. do godz. 10.00.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK PDF(0,46MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK PDF(3,63MB)

  Skorygowana i uzupełniona dokumentacja - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK ZIP(8,29MB)


Ogłoszenie dodane 2017-01-20 08:38:28 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-04-14 11:13:40 przez Anna Nowak

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice