Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Robert Kurowski, tel. 076 84-74-163

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak
Anna Romańska

076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-126


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2014-11-21 15:07:33

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Polkowice


Ogłoszenie dodane 2014-11-21 15:07:33 przez Anna Begier2014-08-26 11:02:53

Przebudowa szaty roślinnej terenów zieleni przy ul. Kolejowej 1-5 i przeddomii ul. Kolejowa 14-19


Ogłoszenie dodane 2014-08-26 11:02:53 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-10-22 08:09:20 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2014-11-24 13:00:15

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 281/04/14 z dnia 16.04.2014 r. do zadania: Wymiana stolarki okiennej w zasobach SM „CUPRUM" przy ul. Skalników nr 59 - 79 w Polkowicach - roboty uzupełniające nr 1


Ogłoszenie dodane 2014-11-24 13:00:15 przez Anna Begier2014-11-20 15:14:12

Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Sobinie


Ogłoszenie dodane 2014-11-20 15:14:12 przez Anna Nowak2014-11-20 13:40:06

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przebudowa ulicy Kopalnianej (odwodnienie od SD1i do SD2i) – roboty uzupełniające nr 1” w ramach zadania: „Budowa dróg na terenie gminy


Ogłoszenie dodane 2014-11-20 13:40:06 przez Anna Romańska2014-11-19 14:21:06

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

„Rozbudowa części południowej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach – roboty uzupełniające 1” w ramach zadania „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2014-11-19 14:21:06 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-11-26 13:49:42 przez Anna Romańska2014-11-12 11:48:10

„Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Sucha Górna"w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa wiat przystankowych"

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,77MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 28.11.2014 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.


Ogłoszenie dodane 2014-11-12 11:48:10 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2014-11-25 09:53:25 przez Anna Begier2014-10-28 14:50:31

Wykonanie nawierzchni utwardzonych wzdłuż ul. Piotra Skargi w Polkowicach w ramach zadania: Zagospodarowanie osiedla Polanka


Ogłoszenie dodane 2014-10-28 14:50:31 przez Anna Nowak2014-10-10 13:36:04

Wymiana stolarki okiennej w Pałacyku w m. Kaźmierzów


 

  Zmiana treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,49MB)


Ogłoszenie dodane 2014-10-10 13:36:04 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2014-11-25 13:14:11 przez Anna Begier

PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice