Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2015-08-21 12:54:08

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jana Pawła II w Polkowicach w ramach zadania: Budowa dróg na terenie gminy


Ogłoszenie dodane 2015-08-21 12:54:08 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-21 12:56:55 przez Anna Begier2015-08-12 13:21:05

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych 


Ogłoszenie dodane 2015-08-12 13:21:05 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-15 09:19:00 przez Artur Stępień2015-08-11 09:09:11

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości o nr geod. 88 położonej w obrębie Komorniki, gmina Polkowice


Ogłoszenie dodane 2015-08-11 09:09:11 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-20 09:00:48 przez Anna Begier2015-07-27 12:03:00

Drobne aranżacje zieleni


Ogłoszenie dodane 2015-07-27 12:03:00 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-01 09:40:32 przez Anna Nowak2015-07-22 09:37:47

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie kolarstwo szosowe mężczyzn


Ogłoszenie dodane 2015-07-22 09:37:47 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-25 12:05:45 przez Artur Stępień2015-07-22 09:36:42

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2015


Ogłoszenie dodane 2015-07-22 09:36:42 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-25 12:01:46 przez Artur Stępień2015-06-16 09:10:00

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2020 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 06.08.2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2015 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 06.08.2015 r. do godz. 12.00.

 

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ  - POBIERZ PLIK PDF(3,03MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 2  - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)

 

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,64MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)


Ogłoszenie dodane 2015-06-16 09:10:00 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-10 14:32:18 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2015-08-26 13:03:20

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Zagospodarowanie terenów zieleni pomiędzy ul. Górników, a ul. Lipową w części południowej - roboty uzupełniające nr 1


Ogłoszenie dodane 2015-08-26 13:03:20 przez Artur Stępień2015-08-21 07:50:03

Wymiana stolarki okiennej w zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach przy ul. Kasztanowej 7 zadanie nr VI w ramach Programu poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2015-08-21 07:50:03 przez Anna Begier2015-08-04 10:34:43

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kominka i Skalników

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 21.08.2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2015 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 21.08.2015 r. do godz. 12.00.

 

  ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  - POBIERZ PLIK DOC(0,06MB)

  ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  - POBIERZ PLIK PDF(0,19MB)

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)


Ogłoszenie dodane 2015-08-04 10:34:43 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-12 12:56:27 przez Artur Stępień2015-07-30 08:10:34

Wymiana stolarki okiennej w zasobach PTBS Sp. z .o.o. w Polkowicach przy ul. Kasztanowej 7 zadanie nr VI w ramach Programu poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2015-07-30 08:10:34 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-19 14:28:35 przez Anna Romańska

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice