Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.plBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Robert Kurowski, tel. 076 84-74-163

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak
Anna Romańska

076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-126


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2014-09-09 14:40:30

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pałacu w Suchej Górnej w ramach zadania pn. Przebudowa pałacu w Suchej Górnej

 

  Zapytanie wraz z odpowiedzią - POBIERZ PLIK PDF(0,22MB)

  Zapytanie wraz z odpowiedzią 2 - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

  Modyfikacja SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)


Ogłoszenie dodane 2014-09-09 14:40:30 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-16 12:06:22 przez Anna Nowak2014-08-26 12:58:33

Konserwacja i utrzymanie boisk sportowych o nawierzchni sztucznej


Ogłoszenie dodane 2014-08-26 12:58:33 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-15 09:39:46 przez Anna Bęben2014-08-26 11:02:53

Przebudowa szaty roślinnej terenów zieleni przy ul. Kolejowej 1-5 i przeddomii ul. Kolejowa 14-19


Ogłoszenie dodane 2014-08-26 11:02:53 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-28 09:14:38 przez Artur Stępień2014-08-20 10:19:36

Przebudowa szaty roślinnej pasa zieleni przy ul. Górników


Ogłoszenie dodane 2014-08-20 10:19:36 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-22 09:12:08 przez Artur Stępień2014-08-19 11:44:16

Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej os. Hubala etap III – część 2


Ogłoszenie dodane 2014-08-19 11:44:16 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-21 09:15:16 przez Artur Stępień2014-08-12 11:04:18

Wykonanie szaty roślinnej przy Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polkowicach

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 26.09.2014 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2014 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 26.09.2014 r. do godz. 12.00.

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)

   Modyfikacja Specyfikacji - POBIERZ PLIK RAR(1,07MB)


Ogłoszenie dodane 2014-08-12 11:04:18 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-10-01 11:46:22 przez Artur Stępień2014-07-30 08:48:57

Przebudowa szaty roślinnej przy ul. Sztygarskiej 15-17 i ul. Lipowej


Ogłoszenie dodane 2014-07-30 08:48:57 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-30 08:57:30 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2014-09-23 12:44:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w miejscowości Żelazny Most, gmina Polkowice – roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331


Ogłoszenie dodane 2014-09-23 12:44:00 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2014-10-01 08:25:00 przez Anna Bęben2014-09-19 12:11:27

"ROZBUDOWA CZĘŚCI PŁD. KWARTAŁU A CMENTARZA GMINNEGO W POLKOWICACH” W RAMACH ZADANIA: „PRZEBUDOWA BUDYNKU POGRZEBOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CMENTARZA GMINNEGO W POLKOWICACH”


Ogłoszenie dodane 2014-09-19 12:11:27 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-30 14:03:05 przez Anna Romańska2014-09-18 11:36:07

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie  - POBIERZ PLIK PDF(2,60MB)


Ogłoszenie dodane 2014-09-18 11:36:07 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-24 11:50:56 przez Anna Begier2014-09-17 12:02:16

Budowa świetlicy w Moskorzynie


Ogłoszenie dodane 2014-09-17 12:02:16 przez Anna Bęben2014-09-10 15:06:21

Budowa nawierzchni ul. Zgorzeleckiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Polkowicach

 

  Odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,09MB)


Ogłoszenie dodane 2014-09-10 15:06:21 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-22 11:11:28 przez Anna Nowak2014-08-26 13:17:39

Budowa miejsc parkingowych w Sobinie w ramach zadań budżetowych pn.: Budowa miejsc parkingowych, Budowa dróg na terenie gminy, Przebudowa oświetlenia na terenie gminy


Ogłoszenie dodane 2014-08-26 13:17:39 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-16 11:57:43 przez Anna Bęben2014-08-21 08:07:06

Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4 w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa oświetlenia na terenie gminy

 

  ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)


Ogłoszenie dodane 2014-08-21 08:07:06 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-25 14:06:26 przez Anna Bęben2014-08-20 14:37:50

Usunięcie kolizji elektroenergetycznej, przebudowa linii SN o numerze ruchowym L-917 (etap II), Polkowice, obręb 4


Ogłoszenie dodane 2014-08-20 14:37:50 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2014-09-26 14:10:19 przez Anna Nowak

PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice