Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2017-02-24 08:02:45

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Spokojnej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-02-24 08:02:45 przez Artur Stępień2017-02-23 11:20:25

„Zielone szkoły - zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III z terenu gminy Polkowice”

 

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(0,49MB)


Ogłoszenie dodane 2017-02-23 11:20:25 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-02-24 13:39:55 przez Anna Begier2017-02-22 11:17:54

Utrzymanie terenów miejskich w podziale na 8 sektorów


Ogłoszenie dodane 2017-02-22 11:17:54 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-02-22 23:33:05 przez Artur Stępień2017-02-16 08:52:59

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Polkowic”


Ogłoszenie dodane 2017-02-16 08:52:59 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-02-24 13:22:27 przez Anna Begier2017-02-09 15:26:43

„Zielone szkoły - zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III z terenu gminy Polkowice”


Ogłoszenie dodane 2017-02-09 15:26:43 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-02-20 12:58:09 przez Anna Begier2017-02-08 12:24:15

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy oświetlenia dróg powiatowych w miejscowościach: Guzice, Kaźmierzów, Nowa Wieś Lubińska, Tarnówek


Ogłoszenie dodane 2017-02-08 12:24:15 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-02-17 11:55:55 przez Anna Nowak2017-02-04 11:00:47

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2017


Ogłoszenie dodane 2017-02-04 11:00:47 przez Artur Stępień2017-01-31 13:45:05

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Ogłoszenie dodane 2017-01-31 13:45:05 przez Przemysław Nowakowski
Ogłoszenie modyfikowane 2017-01-31 13:47:29 przez Przemysław Nowakowski2017-01-26 14:42:15

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w pierwszym kwartale 2017 roku


Ogłoszenie dodane 2017-01-26 14:42:15 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-02-06 13:23:52 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2017-02-27 13:41:03

„Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach – osiedle Sienkiewicza” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”


Ogłoszenie dodane 2017-02-27 13:41:03 przez Artur Stępień2017-02-22 14:13:49

„Budowa oświetlenia dróg w Jędrzychowie" w ramach zadania pn. „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy"


Ogłoszenie dodane 2017-02-22 14:13:49 przez Anna Nowak2017-02-20 14:49:18

„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ulicy 3-go Maja na odcinku pomiędzy ul 11-go Lutego a ul. Przemysłową” w ramach projektu pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Ogłoszenie dodane 2017-02-20 14:49:18 przez Anna Begier2017-01-20 08:38:28

Budowa socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.02.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 24.02.2017 r. do godz. 10.00.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK PDF(0,46MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK PDF(3,63MB)

  Skorygowana i uzupełniona dokumentacja - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK ZIP(8,29MB)


Ogłoszenie dodane 2017-01-20 08:38:28 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-02-24 13:15:30 przez Anna Begier

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice