Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2016-11-28 14:13:53

Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parków

 

  Zmiana SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,46MB)

  Zmiana SIWZ - POBIERZ PLIK DOC(0,06MB)

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. ze zm., z 2016 poz. 1250. 1265. 831. 996. 1020), przedłuża termin składania ofert do dnia 07.12.2016 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2016 r. o godz. 12.30.
Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 07.12.2016 r. do godz. 12.00.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

  Zmiana SIWZ  - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ PLIK ZIP(0,68MB)

   Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,48MB)


Ogłoszenie dodane 2016-11-28 14:13:53 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-12-08 12:29:14 przez Artur Stępień2016-11-18 11:44:13

Wycinka topól z terenu miasta i gminy Polkowice” w ramach zadania „Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów”


Ogłoszenie dodane 2016-11-18 11:44:13 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-12-07 10:33:48 przez Anna Begier2016-10-25 12:59:41

"Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice" w ramach zadania budżetowego pn. "Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej"


Ogłoszenie dodane 2016-10-25 12:59:41 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-11-18 12:07:11 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2016-11-14 15:23:53

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Skalników w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2016-11-14 15:23:53 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-12-09 09:07:55 przez Anna Begier2016-11-10 08:09:21

Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4, etap I


Ogłoszenie dodane 2016-11-10 08:09:21 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-12-07 12:19:30 przez Artur Stępień2016-11-08 14:51:28

„Rozbudowa cmentarza gminnego w Polkowicach – parking (etap 5)" w ramach zadania: „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach"

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.11.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 24.11.2016 r. do godz. 10.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,76MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,45MB)


Ogłoszenie dodane 2016-11-08 14:51:28 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-12-08 12:56:04 przez Anna Begier2016-10-25 14:13:29

„Przebudowa rowu melioracyjnego RC na odcinku od hm 0+0,00 do hm 5+52,20 część I oraz od hm 0+,00 do hm 0+29,10 część II" w ramach zadania pn. Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic"

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,84MB)

  Zmiana treści SIWZ - 07.11.2016 r.  - POBIERZ PLIK PDF(0,49MB)


Ogłoszenie dodane 2016-10-25 14:13:29 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-12-08 09:39:04 przez Anna Nowak2016-10-19 12:14:04

„Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach – zadanie nr 1” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”


Ogłoszenie dodane 2016-10-19 12:14:04 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-12-08 13:21:26 przez Anna Begier2016-10-10 14:00:10

Wymiana stolarki okiennej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Południe" ul. Rynek 21-36 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. "Program poszanowania energii"

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 03.11.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 03.11.2016 r. do godz. 10.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,69MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)


Ogłoszenie dodane 2016-10-10 14:00:10 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-12-08 09:13:27 przez Anna Nowak

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice