Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2016-05-19 11:27:21

„Wycinka drzew i krzewów” w ramach zadania „Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów”


Ogłoszenie dodane 2016-05-19 11:27:21 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-19 11:29:43 przez Anna Begier2016-05-19 11:11:48

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice


Ogłoszenie dodane 2016-05-19 11:11:48 przez Anna Nowak2016-05-13 12:39:49

„Zorganizowanie imprezy okolicznościowej Miasteczko Euro 2016”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.05.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,82MB)

  Załączniki graficzne do odpowiedzi na zapytanie - POBIERZ PLIK ZIP(6,14MB)


Ogłoszenie dodane 2016-05-13 12:39:49 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-19 15:30:16 przez Anna Begier2016-04-22 10:39:32

Zakup usług ubezpieczeniowych  dla Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 17.05.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2016 r. o godz. 12.30.

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania III - POBIERZ PLIK PDF(0,56MB)

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania III - POBIERZ PLIK DOC(0,05MB)

 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieni - 3 - POBIERZ PLIK PDF(0,32MB)

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania II - POBIERZ PLIK PDF(14,60MB)

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania II - POBIERZ PLIK DOC(0,35MB)

 

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania I - POBIERZ PLIK PDF(4,69MB)

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania I - POBIERZ PLIK DOC(0,12MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieni - 2 - POBIERZ PLIK PDF(0,32MB)

 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -1 - POBIERZ PLIK PDF(0,31MB)

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF(0,22MB)


Ogłoszenie dodane 2016-04-22 10:39:32 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-13 12:10:59 przez Artur Stępień2016-04-20 13:27:10

Wycinka drzew i krzewów na terenie cmentarza komunalnego w Polkowicach

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,63MB)


Ogłoszenie dodane 2016-04-20 13:27:10 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-18 11:55:01 przez Anna Nowak  ROBOTY BUDOWLANE2016-05-27 11:26:04

„Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w ramach zadania: „System oddymiania obiektów oświatowych”


Ogłoszenie dodane 2016-05-27 11:26:04 przez Artur Stępień2016-05-17 16:03:44

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zagospodarowanie terenów zieleni pomiędzy ul. Górników, a ul. Lipową w części południowej - roboty uzupełniające nr 2


Ogłoszenie dodane 2016-05-17 16:03:44 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-25 07:36:57 przez Artur Stępień2016-05-13 13:04:11

Rozbudowa części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2016-05-13 13:04:11 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-13 13:43:10 przez Anna Nowak2016-05-12 13:11:40

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Budowa i przebudowa ulicy Nagietkowej w Polkowicach, obręb IV miasta Polkowice (etap 1 i etap 2) – roboty uzupełniające nr 2


Ogłoszenie dodane 2016-05-12 13:11:40 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-24 09:47:14 przez Anna Nowak2016-05-12 12:32:29

Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Rynek 30 - 31 oraz wykonanie połączenia światłowodowego z ratuszem

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 01.06.2016 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,62MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,71MB)


Ogłoszenie dodane 2016-05-12 12:32:29 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-25 10:53:28 przez Anna Begier2016-04-29 12:25:23

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Polkowice oraz drogi wojewódzkiej nr 331 – ul. Chocianowska w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2016-04-29 12:25:23 przez Anna Nowak2016-04-11 12:38:45

Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia


Ogłoszenie dodane 2016-04-11 12:38:45 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-13 12:37:15 przez Artur Stępień2016-04-06 12:01:00

Rozbudowa infrastruktury drogowej w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach zadania pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 28.04.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2016 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 28.04.2016 r. do godz. 12.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK ZIP(11,22MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)


Ogłoszenie dodane 2016-04-06 12:01:00 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-27 11:20:30 przez Artur Stępień

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice