Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  DOSTAWY2015-10-14 10:24:05

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górnej
ul. Sportowa 7, Sucha Górna, 59-100 Polkowice

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczania i usuwania zagrożeń ekologiczno-chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany nazwy zadania, poprzez wykreślenie starej nazwy tj.: „Dostawa jednego fabrycznie nowego, terenowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” i wprowadzenie w jej miejsce nowej nazwy
tj.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ograniczania i usuwania zagrożeń ekologiczno-chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górnej

  Zmiana SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,60MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(0,88MB)

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ZAKTUALIZOWANA - POBIERZ PLIK PDF(8,81MB)

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ZAKTUALIZOWANA - POBIERZ PLIK DOC(0,44MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2015 r. o godz. 12.30.

Z uwagi na fakt, iż powyższe zmiany wpływają na treść Formularza Ofertowego i załączników do niego, Zamawiający wprowadza zaktualizowaną o powyższe zmiany treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy wprowadzić wskazane powyżej zmiany SIWZ. W celu ułatwienia sporządzania oferty należy stosować formularz ofertowy i załączniki ze zaktualizowanej treści SIWZ.


Ogłoszenie dodane 2015-10-14 10:24:05 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-25 14:38:14 przez Artur Stępień  USŁUGI2015-11-26 14:37:38

Zamówienie z wolnej ręki - Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice - zamówienia uzupełniające nr 1


Ogłoszenie dodane 2015-11-26 14:37:38 przez Artur Stępień2015-10-23 13:57:28

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice w ramach zadania: Budowa ścieżek rowerowych

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 03.11.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(2,15MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,65MB)


Ogłoszenie dodane 2015-10-23 13:57:28 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-25 11:53:48 przez Anna Nowak2015-10-20 16:32:36

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg i chodników w obrębie garaży przy ulicy Polnej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2015-10-20 16:32:36 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-20 10:31:58 przez Anna Nowak2015-10-20 13:14:42

Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice


Ogłoszenie dodane 2015-10-20 13:14:42 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-23 11:49:47 przez Artur Stępień2015-10-20 12:59:36

Przebudowa szaty roślinnej na os. Krupińskiego

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dokonuje sprostowania SIWZ w następującym zakresie:

Termin składania ofert upływa w dnia 01.12.2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2015 r. o godz. 12.30.

Termin wniesienia wadium  podany w SIWZ pozostaje bez zmian tj. do dnia 01.12.2015 r. do godz. 12.00.

  Zmiana specyfikacji - POBIERZ PLIK PDF(0,23MB)


Ogłoszenie dodane 2015-10-20 12:59:36 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-26 11:52:14 przez Artur Stępień2015-10-15 13:07:32

Przebudowa szaty roślinnej przy ul. Ociosowej


Ogłoszenie dodane 2015-10-15 13:07:32 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-10-20 09:59:32 przez Anna Nowak  ROBOTY BUDOWLANE2015-11-12 10:16:30

Budowa chodników na Osiedlu Staszica w Polkowicach

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,59MB)


Ogłoszenie dodane 2015-11-12 10:16:30 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-19 14:10:22 przez Anna Nowak2015-11-10 11:55:50

Remont elementów infrastruktury oświetleniowej – wymiana opraw, osiedle Hubala w Polkowicach, w ramach zadania pn. Remont i eksploatacja oświetlenia


Ogłoszenie dodane 2015-11-10 11:55:50 przez Anna Romańska2015-11-10 09:46:14

Remont elementów infrastruktury oświetleniowej, ul. Kmicica i ul. Skrzetuskiego w Polkowicach, w ramach zadania pn. Remont i eksploatacja oświetlenia

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 27.11.2015 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2015 r. o godz. 11.30.

  Modyfikacja tresci SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(7,86MB)


Ogłoszenie dodane 2015-11-10 09:46:14 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-13 10:30:15 przez Anna Nowak2015-11-09 13:59:20

Zagospodarowanie terenu Żłobka z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w wieku do 3 lat


Ogłoszenie dodane 2015-11-09 13:59:20 przez Anna Romańska2015-11-09 13:49:32

Przebudowa drogi w Sobinie

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 26.11.2015 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2015 r. o godz. 12.30.
Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 26.11.2015 r. do godz. 12.00

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie [/pdf][pdf]pliki/15_11_23_1448284347691.pdf - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)


Ogłoszenie dodane 2015-11-09 13:49:32 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-23 14:15:32 przez Artur Stępień2015-11-04 12:14:51

Zamówienie z wolnej ręki: Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Sobinie – roboty uzupełniające nr 1


Ogłoszenie dodane 2015-11-04 12:14:51 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-12 09:43:17 przez Anna Nowak2015-11-04 11:02:06

Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia papowego pawilonów handlowych przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach w ramach Programu poszanowania energii.


Ogłoszenie dodane 2015-11-04 11:02:06 przez Anna Begier2015-10-29 12:44:52

„Przebudowa parkingu przy ul. Górników w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa miejsc parkingowych”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 17.11.2015 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium – do dnia 17.11.2015 r. do godz. 11.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,71MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,79MB)


Ogłoszenie dodane 2015-10-29 12:44:52 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-09 11:29:44 przez Anna Begier2015-10-22 15:00:27

Przebudowa południowej części cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2015-10-22 15:00:27 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-26 12:38:44 przez Anna Nowak2015-10-12 12:59:04

Zaplecza szatniowo-sanitarne (Komorniki)


Ogłoszenie dodane 2015-10-12 12:59:04 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-26 12:08:59 przez Anna Nowak2015-10-07 11:05:50

Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 1 w ramach zadania: Budowa miejsc parkingowych


Ogłoszenie dodane 2015-10-07 11:05:50 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-23 11:50:32 przez Anna Begier2015-09-25 12:49:09

Budowa i przebudowa ulicy Nagietkowej w Polkowicach, obręb IV miasta Polkowice (etap 1 i etap 2)

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 15.10.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 15.10.2015 r. do godz. 10.00.

  odpowiedź na zapytania - POBIERZ PLIK ZIP(4,61MB)


Ogłoszenie dodane 2015-09-25 12:49:09 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-11-20 13:58:43 przez Anna Nowak

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice