Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2016-04-22 10:39:32

Zakup usług ubezpieczeniowych  dla Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 10.05.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2016 r. o godz. 12.30.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,31MB)

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF(0,22MB)


Ogłoszenie dodane 2016-04-22 10:39:32 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-04-29 10:21:34 przez Artur Stępień2016-04-20 13:27:10

Wycinka drzew i krzewów na terenie cmentarza komunalnego w Polkowicach

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,63MB)


Ogłoszenie dodane 2016-04-20 13:27:10 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-04-25 15:06:49 przez Anna Nowak2016-04-19 14:49:25

„Wycinka drzew i krzewów” w ramach zadania „Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów”


Ogłoszenie dodane 2016-04-19 14:49:25 przez Anna Begier2016-04-15 11:44:31

Opracowanie dokumentacji technicznej dot. Rewitalizacji zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach w ramach zadania Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2016-04-15 11:44:31 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-04-22 08:00:42 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2016-04-29 12:25:23

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Polkowice oraz drogi wojewódzkiej nr 331 – ul. Chocianowska w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2016-04-29 12:25:23 przez Anna Nowak2016-04-14 10:03:34

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Budowa i przebudowa ulicy Nagietkowej w Polkowicach, obręb IV miasta Polkowice (etap 1 i etap 2) – roboty uzupełniające nr 1


Ogłoszenie dodane 2016-04-14 10:03:34 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-04-25 14:53:47 przez Anna Nowak2016-04-11 12:38:45

Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia


Ogłoszenie dodane 2016-04-11 12:38:45 przez Artur Stępień2016-04-06 12:01:00

Rozbudowa infrastruktury drogowej w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach zadania pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 28.04.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2016 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 28.04.2016 r. do godz. 12.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK ZIP(11,22MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)


Ogłoszenie dodane 2016-04-06 12:01:00 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-04-18 14:57:10 przez Artur Stępień2016-04-06 10:26:36

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 1 w ramach zadania: Budowa miejsc parkingowych – roboty uzupełniające nr 2


Ogłoszenie dodane 2016-04-06 10:26:36 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-04-19 13:16:59 przez Anna Begier

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice