Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2016-05-19 11:27:21

„Wycinka drzew i krzewów” w ramach zadania „Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów”


Ogłoszenie dodane 2016-05-19 11:27:21 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-17 14:34:45 przez Anna Begier2016-05-19 11:11:48

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice


Ogłoszenie dodane 2016-05-19 11:11:48 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-20 15:13:00 przez Anna Nowak  ROBOTY BUDOWLANE2016-06-23 15:01:35

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:

Budowa chodników na Osiedlu Staszica w Polkowicach – roboty uzupełniające nr 1


Ogłoszenie dodane 2016-06-23 15:01:35 przez Anna Nowak2016-06-23 10:22:14

Przebudowa oświetlenia sal sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia i wentylacji Hali Sportowej przy SP2


Ogłoszenie dodane 2016-06-23 10:22:14 przez Artur Stępień2016-06-21 10:04:42

Rozbudowa części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2016-06-21 10:04:42 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-21 10:05:32 przez Anna Nowak2016-06-10 11:20:21

Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach – osiedle Gwarków w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,58MB)

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie II - POBIERZ PLIK PDF(0,58MB)


Ogłoszenie dodane 2016-06-10 11:20:21 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-23 15:20:39 przez Anna Nowak2016-06-06 14:48:03

Wymiana stolarki okiennej na zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.06.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium – do dnia 24.06.2016 r. do godz. 10.00.

  II zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ oraz zmienionym przedmiarem - POBIERZ PLIK ZIP(1,19MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,63MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,63MB)


Ogłoszenie dodane 2016-06-06 14:48:03 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-27 15:04:54 przez Anna Begier2016-06-02 14:06:55

Remont dachu oraz wzmocnienie stropu i ścian pomieszczenia magazynowego budynku Ratusza Miejskiego w Polkowicach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 21.06.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 21.06.2016 r. do godz. 10.00.

  Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,79MB)

  Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,26MB)Ogłoszenie dodane 2016-06-02 14:06:55 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-14 15:13:44 przez Anna Nowak2016-06-02 13:39:49

Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach – osiedle Sienkiewicza w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii

 

  Zmiana treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,45MB)


Ogłoszenie dodane 2016-06-02 13:39:49 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-27 10:56:20 przez Anna Begier2016-05-27 11:26:04

„Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w ramach zadania: „System oddymiania obiektów oświatowych”

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie I - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie II  - POBIERZ PLIK PDF(0,09MB)


Ogłoszenie dodane 2016-05-27 11:26:04 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-22 13:19:28 przez Artur Stępień2016-05-17 16:03:44

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zagospodarowanie terenów zieleni pomiędzy ul. Górników, a ul. Lipową w części południowej - roboty uzupełniające nr 2


Ogłoszenie dodane 2016-05-17 16:03:44 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-05-25 07:36:57 przez Artur Stępień2016-05-12 12:32:29

Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Rynek 30 - 31 oraz wykonanie połączenia światłowodowego z ratuszem

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 01.06.2016 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,62MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,71MB)


Ogłoszenie dodane 2016-05-12 12:32:29 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-22 15:02:00 przez Anna Begier2016-04-29 12:25:23

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Polkowice oraz drogi wojewódzkiej nr 331 – ul. Chocianowska w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2016-04-29 12:25:23 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-06-14 15:32:45 przez Anna Nowak

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice