Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2015-07-06 10:57:48

Pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w roku 2015


Ogłoszenie dodane 2015-07-06 10:57:48 przez Anna Nowak2015-06-16 09:10:00

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2020 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 28.07.2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2015 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 28.07.2015 r. do godz. 12.00.

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,64MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)


Ogłoszenie dodane 2015-06-16 09:10:00 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-03 10:11:35 przez Artur Stępień2015-06-11 11:20:28

Utrzymanie parków znajdujących się w miejscowościach: Żuków, Kaźmierzów, Sucha Górna, Sobin, Jędrzychów - Nowy Dwór (w obrębie placu zabaw), Guzice, Żelazny Most oraz w Polkowicach przy ul. Chocianowskiej


Ogłoszenie dodane 2015-06-11 11:20:28 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2015-06-16 08:26:22 przez Anna Bęben  ROBOTY BUDOWLANE2015-06-26 14:20:20

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Budowa nawierzchni ulic: Tęczowej i Gwiezdnej w miejscowości Sobin, gmina Polkowice - roboty uzupełniające w ramach zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy.


Ogłoszenie dodane 2015-06-26 14:20:20 przez Anna Begier2015-06-23 12:10:37

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 932/11/14 z dnia 25.11.2014 r. do zadania: Budowa świetlicy w Moskorzynie – roboty uzupełniające nr 2


Ogłoszenie dodane 2015-06-23 12:10:37 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2015-06-30 09:03:53 przez Anna Bęben2015-06-03 08:56:10

Wymiana stolarki okiennej w zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach zadanie nr V w ramach Programu poszanowania energii

 

  ZMIANA TREŚCI SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(0,32MB)

W wyniku powyższej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.06.2015 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

 

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - POBIERZ PLIK PDF(0,60MB)


Ogłoszenie dodane 2015-06-03 08:56:10 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-06-10 12:56:36 przez Anna Bęben2015-06-02 13:14:41

Budowa oświetlenia wybranych dróg w Suchej Górnej – etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia na terenie gminy


Ogłoszenie dodane 2015-06-02 13:14:41 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-07 13:14:04 przez Anna Bęben

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice