Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.plBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Robert Kurowski, tel. 076 84-74-163

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak
Anna Romańska

076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-126


 Pokaż przetargi    

  DOSTAWY2014-07-09 10:31:45

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 18.07.2013 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

  Zmiana treści SIWZ - zmiana opisu przedmiotu zamówienia w Części 4 pkt 2 - POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,65MB)

 

  Zapytanie i odpowiedź  - POBIERZ PLIK PDF(0,52MB)


Ogłoszenie dodane 2014-07-09 10:31:45 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-01 10:41:40 przez Anna Begier  USŁUGI2014-08-20 10:19:36

Przebudowa szaty roślinnej pasa zieleni przy ul. Górników


Ogłoszenie dodane 2014-08-20 10:19:36 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-22 09:12:08 przez Artur Stępień2014-08-19 11:44:16

Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej os. Hubala etap III – część 2


Ogłoszenie dodane 2014-08-19 11:44:16 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-21 09:15:16 przez Artur Stępień2014-08-13 15:11:52

Utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych w okresie letnim i zimowym – utrzymanie zieleni w pasach drogowych


Ogłoszenie dodane 2014-08-13 15:11:52 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-22 09:02:27 przez Anna Romańska2014-08-12 12:26:32

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Przebudowa szaty roślinnej przy ul. 11 Lutego 19-33 – roboty uzupełniające I


Ogłoszenie dodane 2014-08-12 12:26:32 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-19 13:40:12 przez Anna Romańska2014-08-12 12:09:07

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Przebudowa szaty roślinnej przy ul. 11 Lutego 1-17 – roboty uzupełniające I


Ogłoszenie dodane 2014-08-12 12:09:07 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-19 13:33:50 przez Anna Romańska2014-08-12 11:04:18

Wykonanie szaty roślinnej przy Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2014-08-12 11:04:18 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-16 16:05:40 przez Artur Stępień2014-08-11 12:52:42

Drobne aranżacje zieleni


Ogłoszenie dodane 2014-08-11 12:52:42 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-13 12:39:21 przez Anna Romańska2014-07-31 13:15:50

Utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych w okresie letnim i zimowym – utrzymanie zieleni w pasach drogowych


Ogłoszenie dodane 2014-07-31 13:15:50 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-11 12:22:26 przez Anna Romańska2014-07-30 08:48:57

Przebudowa szaty roślinnej przy ul. Sztygarskiej 15-17 i ul. Lipowej


Ogłoszenie dodane 2014-07-30 08:48:57 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-02 11:11:34 przez Artur Stępień2014-07-24 10:20:57

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni


Ogłoszenie dodane 2014-07-24 10:20:57 przez Artur Stępień2014-07-03 07:40:19

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie kolarstwo szosowe mężczyzn w roku 2014


Ogłoszenie dodane 2014-07-03 07:40:19 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-08 08:59:39 przez Artur Stępień2014-06-13 08:26:00

Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej os. Hubala etap III – część 1


Ogłoszenie dodane 2014-06-13 08:26:00 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-19 11:35:22 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2014-08-22 14:45:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU PARKU W SUCHEJ GÓRNEJ – ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE


Ogłoszenie dodane 2014-08-22 14:45:00 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-22 14:45:51 przez Anna Romańska2014-08-22 10:00:40

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 344/05/14 z dnia 06.05.2014 r. do zadania: Wymiana stolarki okiennej w zasobach zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach roboty uzupełniające nr 1


Ogłoszenie dodane 2014-08-22 10:00:40 przez Anna Bęben2014-08-22 09:47:41

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 544/07/14 z dnia 07.07.2014 r. do zadania: Wymiana stolarki okiennej w zasobach SM „CUPRUM" w Polkowicach zadanie nr IV roboty uzupełniające nr 1


Ogłoszenie dodane 2014-08-22 09:47:41 przez Anna Bęben2014-08-21 08:07:06

Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4 w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa oświetlenia na terenie gminy


Ogłoszenie dodane 2014-08-21 08:07:06 przez Anna Bęben2014-08-20 14:37:50

Usunięcie kolizji elektroenergetycznej, przebudowa linii SN o numerze ruchowym L-917 (etap II), Polkowice, obręb 4


Ogłoszenie dodane 2014-08-20 14:37:50 przez Anna Nowak2014-08-13 14:51:24

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Budowa ulicy Przemkowskiej w Polkowicach – roboty uzupełniające nr 7


Ogłoszenie dodane 2014-08-13 14:51:24 przez Anna Romańska2014-08-13 13:58:32

„BUDOWA ULICY MAKOWEJ W POLKOWICACH (ODCINEK: UL. PRZEMKOWSKA – JANA PAWŁA II W KM 0+000 – 0+375)” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY”


Ogłoszenie dodane 2014-08-13 13:58:32 przez Anna Romańska2014-07-18 11:20:21

„DOJAZD DO CENTRALNEGO PSZOK ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. 180/10 OBRĘB 3 M. POLKOWICE” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY”


Ogłoszenie dodane 2014-07-18 11:20:21 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-14 12:37:03 przez Anna Romańska2014-07-18 10:37:55

Budowa ulicy Żarskiej pomiędzy Borówkową i Chabrową w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2014-07-18 10:37:55 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-18 15:09:28 przez Anna Romańska2014-07-09 13:52:51

OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA POLKOWICE


Ogłoszenie dodane 2014-07-09 13:52:51 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-12 09:47:45 przez Anna Romańska2014-07-09 12:31:05

Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w ramach zadania: Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

 

 

 

  ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ - POBIERZ PLIK PDF(0,66MB)


Ogłoszenie dodane 2014-07-09 12:31:05 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-05 11:14:44 przez Anna Begier2014-07-08 14:45:04

Remonty cząstkowe dróg i chodników zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Polkowice


Ogłoszenie dodane 2014-07-08 14:45:04 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2014-08-12 10:13:49 przez Anna Romańska

PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice