Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Robert Kurowski, tel. 076 84-74-163

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak
Anna Romańska

076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-126


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2015-02-25 14:02:14

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2015


Ogłoszenie dodane 2015-02-25 14:02:14 przez Anna Begier2015-02-25 13:13:32

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2015


Ogłoszenie dodane 2015-02-25 13:13:32 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-02-28 10:17:48 przez Artur Stępień2015-02-20 12:36:16

Utrzymanie terenów zielonych miasta Polkowice w podziale na 8 sektorów


Ogłoszenie dodane 2015-02-20 12:36:16 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-02-25 10:05:26 przez Artur Stępień2015-02-12 09:43:35

Zielone szkoły -zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.02.2015 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2015 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium – do dnia 24.02.2015 r. do godz. 11.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)


Ogłoszenie dodane 2015-02-12 09:43:35 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-03-03 09:27:53 przez Anna Begier2015-02-06 14:47:18

Nasadzenia i pielęgnacja kwiatów jednorocznych na terenie miasta Polkowice

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.02.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium – do dnia 24.02.2015 r. do godz. 10.00.

  Zmiana treści SIWZ z dnia 17.02.2015 r.  - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.02.2015 r.  - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,17MB)


Ogłoszenie dodane 2015-02-06 14:47:18 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2015-02-17 15:22:58 przez Anna Begier2015-02-04 13:46:50

Interwencyjne utrzymanie 1 ara terenu zielonego, nie objętego stałym utrzymaniem


Ogłoszenie dodane 2015-02-04 13:46:50 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2015-02-27 13:48:48 przez Anna Romańska  ROBOTY BUDOWLANE2015-02-23 14:12:54

Przekształcenie punktów przedszkolnych w oddziały przedszkolne


Ogłoszenie dodane 2015-02-23 14:12:54 przez Anna Romańska2015-02-16 13:29:13

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2015-02-16 13:29:13 przez Anna Begier2015-02-16 13:20:34

Budowa chodników w miejscowości Guzice w ramach zadania budżetowego pn.: Budowa dróg na terenie gminy

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 04.03.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 04.03.2015 r. do godz. 10.00.

 Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,70MB)

  Decyzja konserwatora - POBIERZ PLIK PDF(14,30MB)

  ZP-406 - POBIERZ PLIK PDF(0,64MB)


Ogłoszenie dodane 2015-02-16 13:20:34 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-02-26 10:04:49 przez Anna Nowak2015-01-26 12:00:58

Budowa ulicy Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 u stawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 13.02.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 13.02.2015 r . o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala

konferencyjna ul. Rynek 17- 18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 13.02.2015 r. do godz. 10.00.

 

  ZMIANA SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,39MB)

  branża sanitarna - POBIERZ PLIK PDF(1,13MB)

  branża drogowa - POBIERZ PLIK PDF(2,67MB)

  branża elektryczna - POBIERZ PLIK PDF(1,89MB)

 

  ZMIANA SIWZ_2 - POBIERZ PLIK PDF(0,48MB)

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 09.02.2015 - POBIERZ PLIK PDF(0,65MB)

  Odpowiedź na zapytanie - 09.02.2015 - POBIERZ PLIK PDF(0,63MB)


Ogłoszenie dodane 2015-01-26 12:00:58 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2015-02-09 15:33:36 przez Anna Begier2015-01-14 15:28:59

Budowa drogi w km 0+000,00 do 0+040,00 – Rozbudowa infrastruktury technicznej w PPLSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej


Ogłoszenie dodane 2015-01-14 15:28:59 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2015-02-25 14:31:49 przez Anna Romańska

PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice