Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2016-01-29 12:10:15

Zielone szkoły -zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice.


Ogłoszenie dodane 2016-01-29 12:10:15 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-02-02 12:55:48 przez Anna Begier2016-01-29 11:34:21

Interwencyjne utrzymanie terenów zielonych, nieobjętych stałym utrzymaniem


Ogłoszenie dodane 2016-01-29 11:34:21 przez Anna Nowak2016-01-15 13:06:52

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2016


Ogłoszenie dodane 2016-01-15 13:06:52 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-01-19 09:13:36 przez Artur Stępień2016-01-13 14:51:49

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w pierwszym kwartale 2016 roku

 

Zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  - POBIERZ PLIK PDF(0,35MB)

  Informacja o zmianie SIWZ  - POBIERZ PLIK PDF(0,41MB)


Ogłoszenie dodane 2016-01-13 14:51:49 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-01-27 07:30:27 przez Artur Stępień2015-12-16 10:50:10

Zamówienie z wolnej ręki - Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni


Ogłoszenie dodane 2015-12-16 10:50:10 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-01-22 11:44:26 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2016-01-29 12:14:28

Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Sobinie, etap II część 2 i etap IV część 2


Ogłoszenie dodane 2016-01-29 12:14:28 przez Anna Nowak2016-01-25 14:57:23

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

„Budowa oświetlenia wybranych dróg w Suchej Górnej – ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE” w ramach zadania pn. „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy”


Ogłoszenie dodane 2016-01-25 14:57:23 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-02-02 13:19:24 przez Anna Begier2016-01-25 14:42:21

Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4, etap IX

 

  Zmiana treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,06MB)


Ogłoszenie dodane 2016-01-25 14:42:21 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-01-27 14:55:23 przez Anna Nowak

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice