Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2015-07-31 12:29:40

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jana Pawła II w Polkowicach w ramach zadania: Budowa dróg na terenie gminy


Ogłoszenie dodane 2015-07-31 12:29:40 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-31 15:01:12 przez Anna Nowak2015-07-27 12:03:00

Drobne aranżacje zieleni


Ogłoszenie dodane 2015-07-27 12:03:00 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-01 09:40:32 przez Anna Nowak2015-07-22 09:37:47

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie kolarstwo szosowe mężczyzn


Ogłoszenie dodane 2015-07-22 09:37:47 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-25 12:05:45 przez Artur Stępień2015-07-22 09:36:42

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2015


Ogłoszenie dodane 2015-07-22 09:36:42 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-25 12:01:46 przez Artur Stępień2015-07-22 08:04:17

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości o nr geod. 88 położonej w obrębie Komorniki, gmina Polkowice


Ogłoszenie dodane 2015-07-22 08:04:17 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-31 13:26:59 przez Anna Begier2015-07-06 10:57:48

Pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w roku 2015


Ogłoszenie dodane 2015-07-06 10:57:48 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-08-04 12:40:18 przez Anna Begier2015-06-16 09:10:00

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2020 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 06.08.2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2015 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 06.08.2015 r. do godz. 12.00.

 

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ  - POBIERZ PLIK PDF(3,03MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 2  - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)

 

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,64MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)


Ogłoszenie dodane 2015-06-16 09:10:00 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-14 14:21:00 przez Artur Stępień2015-06-11 11:20:28

Utrzymanie parków znajdujących się w miejscowościach: Żuków, Kaźmierzów, Sucha Górna, Sobin, Jędrzychów - Nowy Dwór (w obrębie placu zabaw), Guzice, Żelazny Most oraz w Polkowicach przy ul. Chocianowskiej


Ogłoszenie dodane 2015-06-11 11:20:28 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-31 11:53:33 przez Anna Bęben  ROBOTY BUDOWLANE2015-08-04 10:34:43

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kominka i Skalników


Ogłoszenie dodane 2015-08-04 10:34:43 przez Artur Stępień2015-07-30 08:10:34

Wymiana stolarki okiennej w zasobach PTBS Sp. z .o.o. w Polkowicach przy ul. Kasztanowej 7 zadanie nr VI w ramach Programu poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2015-07-30 08:10:34 przez Anna Begier2015-06-03 08:56:10

Wymiana stolarki okiennej w zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach zadanie nr V w ramach Programu poszanowania energii

 

  ZMIANA TREŚCI SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(0,32MB)

W wyniku powyższej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.06.2015 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

 

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - POBIERZ PLIK PDF(0,60MB)


Ogłoszenie dodane 2015-06-03 08:56:10 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-07-24 12:40:35 przez Anna Begier

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice