Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Robert Kurowski, tel. 076 84-74-163

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak
Anna Romańska

076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-126


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2015-03-23 13:15:35

Budowa szaty roślinnej przy ul. Borówkowej


Ogłoszenie dodane 2015-03-23 13:15:35 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2015-03-28 15:12:13 przez Anna Romańska2015-03-06 13:32:15

Nasadzenia i pielęgnacja kwiatów jednorocznych na terenie miasta Polkowice


Ogłoszenie dodane 2015-03-06 13:32:15 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2015-03-27 14:47:49 przez Anna Bęben2015-03-04 14:50:54

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg i chodników w obrębie garaży przy ulicy Polnej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2015-03-04 14:50:54 przez Anna Nowak2015-02-25 14:02:14

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2015


Ogłoszenie dodane 2015-02-25 14:02:14 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-03-06 14:23:15 przez Anna Begier2015-02-25 13:13:32

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2015


Ogłoszenie dodane 2015-02-25 13:13:32 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-02-28 10:17:48 przez Artur Stępień2015-02-20 12:36:16

Utrzymanie terenów zielonych miasta Polkowice w podziale na 8 sektorów


Ogłoszenie dodane 2015-02-20 12:36:16 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2015-03-13 07:57:59 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2015-03-26 13:11:13

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Wykonanie nawierzchni utwardzonych wzdłuż ul. Piotra Skargi w Polkowicach - roboty uzupełniające nr 1 w ramach zadania: Zagospodarowanie osiedla Polanka


Ogłoszenie dodane 2015-03-26 13:11:13 przez Anna Nowak2015-03-18 13:20:43

Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia w ramach zadań pn.: Remonty mienia komunalnego i małej architektury na terenie gminy, Remonty boisk sportowych na terenie gminy, Konserwacje placów zabaw na terenie gminy


Ogłoszenie dodane 2015-03-18 13:20:43 przez Anna Bęben2015-02-23 14:12:54

Przekształcenie punktów przedszkolnych w oddziały przedszkolne


Ogłoszenie dodane 2015-02-23 14:12:54 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2015-03-18 13:34:55 przez Anna Romańska2015-02-16 13:29:13

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2015-02-16 13:29:13 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2015-03-19 13:52:26 przez Anna Begier2015-02-16 13:20:34

Budowa chodników w miejscowości Guzice w ramach zadania budżetowego pn.: Budowa dróg na terenie gminy

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 04.03.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 04.03.2015 r. do godz. 10.00.

 Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,70MB)

  Decyzja konserwatora - POBIERZ PLIK PDF(14,30MB)

  ZP-406 - POBIERZ PLIK PDF(0,64MB)


Ogłoszenie dodane 2015-02-16 13:20:34 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2015-03-25 08:57:05 przez Anna Nowak

PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice