Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.plBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Robert Kurowski, tel. 076 84-74-163

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak
Anna Romańska

076 84-74-121

Anna Bęben - 076 749-60-02

Anna Begier - 076 84-74-126


 Pokaż przetargi    

  DOSTAWY2014-07-09 10:31:45

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 18.07.2013 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

  Zmiana treści SIWZ - zmiana opisu przedmiotu zamówienia w Części 4 pkt 2 - POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,65MB)

 

  Zapytanie i odpowiedź  - POBIERZ PLIK PDF(0,52MB)


Ogłoszenie dodane 2014-07-09 10:31:45 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-15 08:59:45 przez Anna Begier2014-06-25 14:05:00

OZNAKOWANIE PIONOWE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA POLKOWICE


Ogłoszenie dodane 2014-06-25 14:05:00 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-11 14:24:22 przez Anna Romańska  USŁUGI2014-07-24 10:20:57

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni


Ogłoszenie dodane 2014-07-24 10:20:57 przez Artur Stępień2014-07-03 07:40:19

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie kolarstwo szosowe mężczyzn w roku 2014


Ogłoszenie dodane 2014-07-03 07:40:19 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-08 08:59:39 przez Artur Stępień2014-07-02 12:32:17

Utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych w okresie letnim i zimowym – zamiatanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice


Ogłoszenie dodane 2014-07-02 12:32:17 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-16 12:10:08 przez Anna Bęben2014-06-13 08:26:00

Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej os. Hubala etap III – część 1


Ogłoszenie dodane 2014-06-13 08:26:00 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2014-06-18 08:56:11 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2014-07-18 11:20:21

„DOJAZD DO CENTRALNEGO PSZOK ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. 180/10 OBRĘB 3 M. POLKOWICE” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY”


Ogłoszenie dodane 2014-07-18 11:20:21 przez Anna Romańska2014-07-18 10:37:55

Budowa ulicy Żarskiej pomiędzy Borówkową i Chabrową w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2014-07-18 10:37:55 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-18 10:46:22 przez Anna Begier2014-07-09 13:52:51

OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA POLKOWICE


Ogłoszenie dodane 2014-07-09 13:52:51 przez Anna Romańska2014-07-09 12:31:05

Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w ramach zadania: Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

 

 

 

  ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ - POBIERZ PLIK PDF(0,66MB)


Ogłoszenie dodane 2014-07-09 12:31:05 przez Anna Bęben
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-14 12:02:00 przez Anna Bęben2014-07-08 14:45:04

Remonty cząstkowe dróg i chodników zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Polkowice


Ogłoszenie dodane 2014-07-08 14:45:04 przez Anna Nowak2014-06-30 14:18:54

Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Polkowice

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 16.07.2014 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 16.07.2014 r. do godz. 10.00.

  Zmiana treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)


Ogłoszenie dodane 2014-06-30 14:18:54 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-22 12:53:34 przez Anna Nowak2014-06-11 14:49:44

„Remont zjazdów do PSZOK na terenie miasta Polkowice” w ramach zadania pn. „Remont dróg na terenie gminy”


Ogłoszenie dodane 2014-06-11 14:49:44 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2014-07-15 12:41:20 przez Anna Romańska

PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice